Anketa

Měli byste zájem o online semináře, tzv. webináře?
Počet hlasů: 19

Obsah

Bezplatné semináře

INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

28.4. Jihlava
29.4. Plzeň
30.4. České Budějovice
5.5. Praha
6.5. Pardubice
19.5. Ostrava
20.5. Olomouc
21.5. Brno

Chci se zúčastnit

Semináře jsou realizovány vždy v čase od 9:00-14:00

POZOR: V případě trvajících vládních opatření proti COVID-19, budou semináře přesunuty na jiný termín. Sledujte aktuální informace na webu www.pronasdum.cz

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Co dělat, když chceme vlastní zdroj tepla?

Postavit vlastní kotelnu? Tak s touto myšlenkou už jste se na domovní schůzi možná zaobírali. Ale jak na to? A vyplatí se to vůbec? Tak to jsou potom dotazy, které si musíte zodpovědět, a my vám k tomu můžeme být nápomocni.


Posouzení výhodnosti takové investice je individuální. Roli zde hrají pořizovací náklady, následné náklady na provoz, do nichž se počítají jednak náklady na palivo a tzv. vedlejší (fixní) náklady, do kterých se počítají např. náklady na obsluhu, revize a prohlídky zařízení, náklady na elektrickou energii. Do těchto nákladů započítáváme i náklady na dluhovou službu a odpisy nebo chcete-li amortizaci kotelny, což není ni jiného než spoření na nový zdroj tepla až skončí životnost kotelny.

Před vlastním projektem – fáze rozhodnutí

V této fázi je nutné, aby lidé, kteří společně bydlí v jednom domě, našli konsensus a aby schválili společně záměr jít do takové investice. Rozhodnutí by mělo být přijato na základě stanov SVJ. Musíme si také říct, že pokud se jedná o nový zdroj tepla v domě je potřeba získat na něj stavební povolení a stavební úřady mnohde vyžadují 100 % souhlas všech vlastníků. Každý vlastník totiž může být součástí stavebního řízení a tímto krokem (100 % souhlas) se pak vyhnete pozdějším problémům v rámci stavebního řízení. K samotnému rozhodnutí a odsouhlasení záměru však potřebujete celou řadu informací.

1. Dostupnost zemního plynu – je v naší lokalitě dostatečná kapacita zemního plynu?

2. Kolik nás to bude stát – jaká bude výše investice, jaké budou náklady na provoz?

3. Vrátí se nám vložené prostředky a za jak dlouho – jaké je porovnání se stávající dodávkou tepla?

4. Financování – máme dost vlastních prostředků nebo budeme potřebovat externí financování a jakou formou?

Tyto informace získáte buď od nezávislé osoby – což může být buď projektant nebo energetický specialista nebo od dodavatele kotelny – výrobce nebo montážní firmy. Tady ale musíme varovat před neseriózními nabídkami. Je dobré získat od těchto firem reference s historickými daty spotřeb a návratnosti již realizovaných kotelen. Je dobré si nechat zpracovat studii proveditelnosti a návratnosti investice od potenciálních dodavatelů, či projektanta. Tato studie je pak jedním z pokladů pro stavební řízení.

Vlastní projekt – fáze po rozhodnutí

Pokud shledáte záměr stavby natolik zajímavý po stránce návratnosti investice a opravdu se zodpovědně rozhodnete uskutečnit záměr, je třeba se obrátit na kvalitního projektanta s referencemi. Dobrý projektant za vás také kromě projektu a vyjádření dotčených orgánů vyřídí stavební povolení včetně případného posouzení vlivu na životní prostředí. Projekt vás ale bude stát několik desítek tisíc korun. Proto než projekt zadáte, zjistěte si, jestli už v okolí vašeho bydliště nějaké kotelny vznikly a za jakých podmínek. Pokud se budete chtít odpojit od centrálního zdroje tepla, připravte se na obstrukce ze strany tohoto dodavatele. Ze zákona po vás může tento dodavatel nárokovat náklady na odpojení. Tyto náklady je třeba započítat do investičních nákladů. Prostudujte si pozorně i smlouvu s dodavatelem tepla, zejména pak za jakých podmínek lze smlouvu s tímto dodavatelem vypovědět.

Zkušenosti by však s požadavky stavebních úřadů měli mít i místní projektanti. Výhodné je, když realizační firma převezme i odpovědnost a záruky i za projektové řešení. Tady se nabízí vybrat realizační firmu a nechat si předložit nabídku prací na klíč včetně projektu a vyřízení stavebního povolení. Pozor však při posuzování nabídek bez projektu. Posouzení nabídky bez projektu je velice obtížné – v těch nejlevnějších mohou chybět podstatné komponenty, nebo jsou použité nekvalitní materiály. Dejte přednost dodavateli, který vás dopředu upozorní na výhody i nevýhody řešení či případná rizika a nabídne Vám úplné řešení na klíč. Ve fázi projektu musí být vyřešeny všechny problémy technické i administrativní. Vyvrcholením by mělo být vydání stavebního povolení na kotelnu. Výjimkou je případ, kdy řešíte pouze výměnu technologie ve stávající kotelně – tam stavební povolení není potřeba. Pokud je projekt v pořádku a nebudou významné změny v průběhu stavby, nebude ani problém s kolaudací po dokončení díla.

Po technické stránce by měl projekt obsahovat kromě kotlů i vhodný typ regulace. Ta ovlivňuje ekonomiku provozu kotelny v řádech až desítek procent. Je dobré zvážit i dálkovou správu kotelny např. pomocí SMS nebo počítače. Nejproblematičtějším bodem projektu je pak odtah spalin. Je třeba zvážit technické možnosti komína po fasádě nebo použít nějaké stávající průduchy vedoucí uvnitř budovy. Projekt musí obsahovat i ochranné prvky systému pro jeho bezpečný a bezproblémový provoz jako jsou úpravna vody, filtry, odlučovače kalů, expanzomat atd.

Vyvrcholení – fáze realizace

Pokud máte stavební povolení, můžete začít. O tom, jak bude úspěšná samotná výstavba kotelny, se rozhoduje už fázi projektu. Kvalitní projekt je základ úspěchu jakékoliv stavby a nejinak je tomu i u domovní kotelny. Následuje výběr realizační firmy. Máte v podstatě dvě možnosti. První je výběr dodavatelské firmy již ve fázi projektu, kdy celou dodávku kotelny včetně projektu a stavebního povolení vložíte na bedra realizační firmy. Tady je nutné dávat velký pozor na to, abyste porovnávali podobné nabídky. Je třeba, aby samotná nabídka realizační firmy byla co nejpodrobnější a obsahovala všechny potřebné komponenty a práce nutné k realizaci.

Druhá možnost je oddělení projektu od realizace. Zpracovaný projekt s výkazem výměr necháte ocenit více realizačními firmami. Je třeba se orientovat nejen podle ceny, ale zjistit i jaké má zájemce o realizaci zázemí pro řešení následného servisu, zastupitelnost pracovníků, jestli má dostatečnou kapacitu pro provádění samotných prací, jaké práce bude realizovat subdodavatelsky apod.

Nesmírně důležitým bodem je uzavření smlouvy o dílo. Je třeba velice dobře číst návrh smlouvy dodavatele a neváhat nechat si ji zkontrolovat právním zástupcem. Kvalita smluv o dílo je obecně u nás nízká a často jednostranná. Smlouva musí minimálně obsahovat rozsah samotného díla, jeho cenu a splatnost. Důležitým bodem je pak délka a rozsah záruk za předané dílo. Pozor také na odkaz na Všeobecné podmínky dodavatele (VOP). Pokud smlouva o dílo tento odkaz obsahuje, je třeba si je také prostudovat. VOP jsou pak nedílnou součástí smlouvy a řeší další vztah mezi zhotovitelem a objednatelem. Součástí smlouvy by měl být i položkový rozpočet realizovaného díla. Pokud by např. nějaká část nebyla zhotovitelem dodána, je možné u něj žádat slevu za nedodanou část.

Konečnou fází je pak zkušební provoz a kolaudace. Je dobré pak minimálně po dobu záruk zůstat v kontaktu s dodavatelskou firmou. Je možné následný vztah řešit servisní smlouvou či smlouvou o údržbě.

Pokud uvažujete o zřízení vlastního zdroje tepla a nevíte na koho se obrátit, využijte našeho poptávkového formuláře.

Nezávazná poptávka

 

 

 

 

Autor: Milan Kubíček, zástupce spol. Thermona

web: www.thermona.cz

e-mail: thermona(zavináč)thermona.cz