Anketa

Měli byste zájem o online semináře, tzv. webináře?
Počet hlasů: 19

Obsah

Bezplatné semináře

INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

28.4. Jihlava
29.4. Plzeň
30.4. České Budějovice
5.5. Praha
6.5. Pardubice
19.5. Ostrava
20.5. Olomouc
21.5. Brno

Chci se zúčastnit

Semináře jsou realizovány vždy v čase od 9:00-14:00

POZOR: V případě trvajících vládních opatření proti COVID-19, budou semináře přesunuty na jiný termín. Sledujte aktuální informace na webu www.pronasdum.cz

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Jak vytápět a neutrácet

Existuje mnoho způsobů a účinných opatření, jak si ve své domácnosti dopřát ideální teplotu a neutratit mnoho peněz. Přesto se stále dopouštíme zbytečných chyb, kvůli kterým platíme vysoké částky za poskytnutou energii. Představíme vám proto možnosti, jak vytápění udělat maximálně efektivní a neztrátové.

Obecná ponaučení zná každý:

  • regulovat teplotu v místnostech podle toho, jak často je obýváme,
  • v bezprostřední blízkosti neumisťovat žádný nábytek, závěsy ani záclony, 
  • zajistit co nejvyšší těsnost oken,
  • zavírat dveře a pravidelně odvzdušňovat topná tělesa, aby byla zajištěna jejich optimální funkčnost.

Samotná topná tělesa musí být opatřena měřícími a regulačními přístroji, které zaznamenávají a optimalizují spotřebu energie. V případě topení se jedná o indikátory topných nákladů (měřiče tepla) a termostatické hlavice. Všemu zmíněnému by (v ideálním případě) měla předcházet kompletní revitalizace objektu.

Nejedná se však pouze o zateplení domu či výměnu oken. Aby měla revitalizace smysl, je nezbytné také provést revizi dodávky tepelné energie a regulaci otopné soustavy daného objektu. V nově zatepleném domě dochází k výraznému snížení tepelných ztrát, čímž se stává otopná soustava zpravidla silně předimenzovaná a nadzásobovaná teplem. Bytová družstva, SVJ atd. bohužel často ani netuší, že je nutné tyto následné kroky provést, aby bylo docíleno projektovaných úspor. Dodavatel tepla by měl přizpůsobit vytápění modernizovaného domu jeho novým potřebám a zamezit tím plýtvání tepelnou energií i penězi konečných spotřebitelů. Většina dodavatelů tepla na tuto novou potřebu nebere ohled (v jejich zájmu je teplo vyrábět, dodávat a prodávat), a tak jsou objekty běžně značně přetápěné. Avšak v zájmu majitele domu, a především v zájmu konečných uživatelů, je odebrat přesně tolik tepla, kolik ho objekt či bytová jednotka potřebuje.

Účinným řešením je soubor vzájemně provázaných opatření, jejichž jádrem je směšovací uzel s individuální ekvitermní regulací objektu. Ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci zdroje tepla) v závislosti na venkovní teplotě. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota dodávané topné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti a teplota místnosti tak zůstala konstantní. Dále nové hydraulické vyvážení otopné soustavy, která bude fungovat na základě inženýrských výpočtů. Zároveň se poměry v hydraulické soustavě stabilizují, sníží se hlučnost a úroveň zavzdušnění. Dále se prodlouží životnost rozvodů a armatur snížením dilatačního a teplotního namáhání.

Před revitalizací

Po revitalizaci

Během revize se také zjistí, zda je třeba vyměnit termostatické ventily. Jako každé jiné technické zařízení, i ventily stárnou a postupně přestávají plnit svou funkci. Přispívá k tomu především fyzická opotřebení a poškození, zanesení nečistotami apod. Nestárne však pouze samotný ventil, ale i ostatní aktivní komponenty regulované soustavy – regulátory diferenčního tlaku, vyvažovací armatury, filtry, uzavírací a vypouštěcí armatury. Může to způsobit nejen hlukové projevy, ale i nedotápivost některých větví. Kontrola celého otopného systému v pravidelných 5 letých intervalech proto zaručí jeho správnou funkčnost a zabrání zbytečným ztrátám tepelné energie.

Díky inteligentní regulaci podstatně zrychlíte návratnost finančních prostředků, které jste do revitalizace vašeho objektu investovali. A své náklady na tepelnou energii snížíte na nezbytné minimum.        

Kontakt:

Techem, spol. s r. o. · Počernická 96 · 108 00 Praha 10 - Malešice

info@techem.cz | www.techem.cz