Anketa

Měli byste zájem o online semináře, tzv. webináře?
Počet hlasů: 19

Obsah

Bezplatné semináře

INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

28.4. Jihlava
29.4. Plzeň
30.4. České Budějovice
5.5. Praha
6.5. Pardubice
19.5. Ostrava
20.5. Olomouc
21.5. Brno

Chci se zúčastnit

Semináře jsou realizovány vždy v čase od 9:00-14:00

POZOR: V případě trvajících vládních opatření proti COVID-19, budou semináře přesunuty na jiný termín. Sledujte aktuální informace na webu www.pronasdum.cz

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Komunikace se sousedy v době krizové situace

Aktuální situace si vyžaduje speciální opatření. Správci, předsedové ale i samotní vlastníci bytových domů můžou přispět k lepší informovanosti svých sousedů a můžou tak pomoci eliminovat rizika šíření onemocnění COVID – 19, způsobeném novým koronavirem v České republice.  Je důležité informovat všechny obyvatele v bytovém domě o současné situaci, upozornit je na správné a ohleduplné chování, a vyzvat je k vzájemné pomoci, která pomůže budovat sousedskou komunitu.

Informujte sousedy

Umístěte informace o aktuálních opatřeních na web vašeho domu. Pokud ještě vlastní web nemáte, můžete zdarma vyzkoušet demo verzi Domovní internetové nástěnky (www.ulicecislomesto.cz). Zároveň vyvěste informace i na domovní nástěnku umístěnou někde v přízemí domu. Upozorněte sousedy, jak se chovat v době karantény. Může se jednat o informace, které mohou být těžce dostupné pro lidi, kteří nemají doma internet – např. důležité kontakty pro starší lidi, kam se obrátit pro pomoc, kde sledovat aktuální informace, zmínit doporučená hygienická opatření. Výběr důležitých odkazů přikládáme na konci článku.

Doporučujeme vyhýbat se osobnímu kontaktu se sousedy, pokud s nimi potřebujete mluvit, dejte přednost písemné či elektronické korespondenci. Můžete jim napsat dopis a vložit do schránky, poslat e-mail, umístit informaci na některou ze sociálních sítí. V elektronické komunikaci existují různé komunikační platformy, které komunikaci značně usnadní.

Dezinfikujte vnitřní prostory domu

Koronavirus dokáže přežít celé dny na hladkých površích, jako jsou plasty a nerezová ocel, na mědi se dokáže udržet kolem 4 hodin. Proto je nyní důležité dbát i na hygienu domu. Doporučujeme zvýšit dezinfekci a úklid společných prostor v domě. Zaměřte se na nejvíce namáhaná místa, jako jsou kliky, výtahy, madla zábradlí. Volte takovou dezinfekci, která ničí viry, bakterie i plísně a ideálně je bez chlóru a zápachu, který může v uzavřených prostorech způsobovat problémy. Máte na úklid externí společnost? Zeptejte se přímo jí na možnosti, jak zvýšit hygienický standard domu.

Odstraňte překážky a častěji větrejte

Snažte se odstranit překážky, které mohou přispívat k přenosu nákazy, může jít o vnitřní dveře ve společných prostorech, které nutně nemusí být zavřené. Čím méně kontaktu s klikami, tím lépe. Výtah může být dalším rizikovým místem, kde se může snadno šířit kapénková nákaza. Upozorněte sousedy, aby preferovali spíše schodiště před společnou jízdou výtahem, resp. aby omezili jeho užívání ve prospěch starších a těch, kteří mají omezenou pohyblivost. Je důležité také častěji a důkladně větrat ve společných částech budovy.

Členská schůze či shromáždění vlastníků musí počkat

Máte naplánovanou členskou schůzi (BD) či shromáždění vlastníků (SVJ)? Je potřeba je zrušit nebo přesunout na dobu, až pominou vládní omezení, a to minimálně do 1.4. 2020. Jednání výboru či představenstva je lepší také odložit nebo využít alternativní způsob, který nabízí pokročilé technologie 21. století. Můžete uspořádat konferenční hovor prostřednictvím některé aplikace jako je Skype, Facetime, WatsApp, Zoom aj. Pokud je však fyzické setkání se členy výboru či představenstva nezbytně nutné, snažte se minimalizovat rizika potenciálního přenosu nákazy. Vyzvěte ostatní, aby na  jednání přišli s rouškami (eventuálně s šátkem přes nos a ústa) a aby dodržovali v prostoru, kde jednání proběhne, alespoň dvoumetrový odstup od ostatních. 

Aby nebyl dům úplně paralyzován a mohl rozhodovat i v této výjimečné situaci, mohou bytová družstva hlasovat per rollam (tedy korespondenčně), je však potřeba mít tento způsob hlasování ukotven ve stanovách. Společenství vlastníků pak může připustit rozhodnutí mimo zasedání v písemné formě. Tento způsob má dvě výhody:

1. Nemusíte se scházet a vystavovat se tak vzájemně riziku nákazy.

2. Hlasování se účastní všichni vlastníci, nejen ti, kteří by přišli na schůzi.

Čeká vás rekonstrukce či jiné úpravy, které by mohly přispět k větší kumulaci lidí a také ke snížení hygieny v domě? Raději se domluvte s realizátorem na odsunutí těchto prací, nebo ho požádejte, aby pracovníci byli opatřeni rouškami a dodržovali zvýšená hygienická opatření (např. použití hygienických gelů).

Respekt ano, strach ne

Snažte se však v oznámeních k sousedům volit klidnou rétoriku, která nebude vyvolávat zbytečnou paniku. Zdvořile a s respektem sousedy upozorněte na dodržování základních hygienických návyků a vyzvěte je k ohleduplnosti k ostatním. V komunikaci není třeba se uchylovat ke zbytečnému strašení, aby v domě zbytečně neeskalovala panika.

Důležité odkazy:

Informace o onemocnění COVID-19 najdete na webech:

Ministerstva zdravotnictví : https://koronavirus.mzcr.cz/

Vlády ČR: www.vlada.cz

Sledujte i weby vašeho kraje, vaší obce, vašeho města nebo i vaší krajské hygienické stanice.

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu:
724810106  (vhodné pro neslyšící osoby a seniory)
725191367
725191370

Portál nabízející pomoc do domu: https://www.pomocdodomu.cz/ 

Pozor na podvodné e-maily!

Informační plakáty ke stažení a vytištění

Ke snadnému informování sousedů a šíření osvěty můžete využít některý z informačních plakátů.

Plakáty vytvořené Loono.cz - tým lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů, kteří učí veřejnost prevenci.

Jak nákaze předcházet?

Jak se chovat v domácí karanténě?

Jak si správně mýt ruce?

Co dělat, když máte podezření na nákazu?

Letáky Státního zdravotního ústavu (SZU)

Zvládání stresu během epidemie onemocnění COVID-19

Jaké jsou příznaky onemocnění?

Rady pro veřejnost